درباره ما


افتخارات

 

 

 

    عضو هیات علمی دانشگاه      

      رتبه اول دکتری سال 1390

 

 دارای 36 ثبت اختراع و افتخارات : 

 • مدال طلای جهانی اختراعات 2011
 • جایزه برترین ایده جهان 2011
 • مدال طلای المپیاد کشوری 89
 • مدال برنز المپیاد کشوری 90
 • عضو نفرات المپیاد فیزیک
 • مقام چهارم محقق برگزیده سال 2007 از طرفASME

 

 

کتب (ترجمه یا تالیف):   ایرودوف، مکانیک تحلیلی اشپیگل، مکانیک سماوی

 

فعالیت های دکتر خواجه:

 • برگزاری آموزش ضمن خدمت فیزیک
 • آموزش فیزیک مفهومی
 • مشاوره و برنامه ریزی فرد به فرد برای کنکور
 • پشتیبانی و پیگیری عملکرد دانش آموزان
 • برگزاری همایش های راه های موفقیت در کنکور
 • برگزاری همایش و مشاوره اولیا جهت همراهی دانش آموزان کنکوری
 • برگزاری همایش های اختراعات و خلاقیت و ایده پردازی
 • برگزاری همایش فیزیک در تهران
 • برگزاری همایش پژوهشی در مشهد
 • برگزاری دوره آموزشی ارتباط با دانشجویان و دانش آموزان در تهران
 • برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مسابقاتIYPT
 • برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مسابقاتIYNT
 • دوره آموزشی موفقیت در المپیاد نجوم و فیزیک
 • برگزاری آزمون های جامع المپیاد
 • برگزاری سمینار آمادگی قبل از المپیاد
 • کارگاه آموزشی موفقیت در المپیاد

 

 

 

       بهترین دبیر فیزیک کنکور

 


افتخارات

    عضو هیات علمی دانشگاه        

      رتبه اول دکتری سال 1390

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دارای 36 ثبت اختراع و افتخارات : 

1- مدال طلای جهانی اختراعات 2011

2- جایزه برترین ایده جهان 2011

3- مدال طلای المپیاد کشوری 89

4- مدال برنز المپیاد کشوری 90

5- عضو نفرات المپیاد فیزیک

6- مقام چهارم محقق برگزیده سال 2007 از طرف ASME

کتب (ترجمه یا تالیف):   ایرودوف، مکانیک تحلیلی اشپیگل، مکانیک سماوی

 

فعالیت های دکتر خواجه:

 • برگزاری آموزش ضمن خدمت فیزیک                                 
   
   
   
   
   
   
 • آموزش فیزیک مفهومی
 • مشاوره و برنامه ریزی فرد به فرد برای کنکور                              
 • پشتیبانی و پیگیری عملکرد دانش آموزان    
 • برگزاری همایش های راه های موفقیت در کنکور
 • برگزاری همایش و مشاوره اولیا جهت همراهی دانش آموزان کنکوری
 • برگزاری همایش های اختراعات و خلاقیت و ایده پردازی
 •  برگزاری همایش فیزیک در تهران
 •  برگزاری همایش پژوهشی در مشهد
 • برگزاری دوره آموزشی ارتباط با دانشجویان و دانش آموزان در تهران
 •  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مسابقاتIYPT
 •  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مسابقاتIYNT
 •  دوره آموزشی موفقیت در المپیاد نجوم و فیزیک
 •  
  برگزاری آزمون های جامع المپیاد
 • برگزاری سمینار آمادگی قبل از المپیاد
 • کارگاه آموزشی موفقیت در المپیاد

 

 

 

 

افتخارات

    عضو هیات علمی دانشگاه        

      رتبه اول دکتری سال 1390

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دارای 36 ثبت اختراع و افتخارات : 

1- مدال طلای جهانی اختراعات 2011

2- جایزه برترین ایده جهان 2011

3- مدال طلای المپیاد کشوری 89

4- مدال برنز المپیاد کشوری 90

5- عضو نفرات المپیاد فیزیک

6- مقام چهارم محقق برگزیده سال 2007 از طرف ASME

کتب (ترجمه یا تالیف):   ایرودوف، مکانیک تحلیلی اشپیگل، مکانیک سماوی

 

فعالیت های دکتر خواجه:

 • برگزاری آموزش ضمن خدمت فیزیک